ISO 20560-2 Tankmarkeringen

Update   Leidingen en tanks markeren na komst nieuwe ISO-norm nu volledig anders ? Op 1 oktober 2020 werd de nieuwe ISO 20560-1 gepubliceerd en sindsdien is er enige verwarring, echter het is niet zo heel erg gecompliceerd, namelijk: het markeren van leidingen moet voldoen aan de EU 2014/27 (als opvolger van de EG 92/58), […]

Veco B.V. Eerbeek

Een ruime maand geleden hebben wij de start mogen maken bij Veco B.V. in Eerbeek. Na goed overleg en duidelijke doelen, hebben we een vliegende start kunnen maken om naar de afgesproken doelen toe te werken. We hebben de taak gekregen om ons bezig te houden met het vernieuwen van de leidingmarkeringen conform de meest recente ISO-20560 standaarden. Naast het bezig zijn met de leidingmarkeringen, loopt onze expert ook rond om alle P&ID’s volledig up-to-date te tekenen, waarna dit netjes gedigitaliseerd wordt. Een deel van dit proces is dan ook weergegeven in de bovenstaande foto.

Interview Europoort Kringen

‘BENUT ONZE KENNIS!’

Bij een flink aantal bedrijven is veiligheidssignalisatie een ondergeschoven kindje, signaleert Marnix Arentsen van A Signs & Safety. Hij noemt het voorbeeld van een deur met daarop diverse verouderde, soms afbladderende veiligheidsstickers. “Met behulp van onze specifieke kennis op dit gebied kunnen wij helpen de veiligheid naar een hoger niveau te brengen.”

Marnix Arentsen, directeur en eigenaar van het in Duiven gevestigde A Signs & Safety, beschikt over ruim vijfentwintig jaar ervaring op het gebied van veiligheidssignalisatie. Het bedrijf biedt onder andere lock out/tag out producten, ontruimingsplattegronden, maar vooral safety-borden, -stickers en alles wat daartussen zit. “Het draait om safety”, maakt hij duidelijk. “We zijn geen reclamebureau. Gevelreclame doen we bijvoorbeeld niet. Wij richten ons op de BRZO-sector en de bedrijven daar omheen: waar bij procesinstallaties met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, chemicaliën worden opgeslagen en hogedrukleidingen lopen. Wij maken veiligheid inzichtelijk, bijvoorbeeld met behulp van een bord bij de ingang waarop staat met welke veiligheden rekening moet worden gehouden. Of denk aan markeringen voor op tanks of leidingen, waarop je kunt zien welk medium erin wordt opgeslagen of getransporteerd.”

COMPLETE PLAATJE

“De Nederlandse procesindustrie moet het werk met steeds minder mensen gedaan krijgen. Deze ontwikkeling zie je ook in het buitenland”, vertelt hij. “Waar ploegen vroeger uit misschien wel twintig man bestonden, zijn dat er nu nog maar drie à vier. Twintig jaar geleden monteerden deze bedrijven zelf de producten die wij leverden, maar tegenwoordig hebben operations-afdelingen daar de tijd niet meer voor. Daarom verzorgen wij het complete plaatje, inclusief advies en montage. Wij denken mee over het voortraject, waarbij wij onze kennis inbrengen over de wetten en normen, wensen van de klant meenemen en de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken. Zo werken wij naar het product toe, dat wij leveren en monteren.” Vooral het advieswerk heeft A Signs & Safety goed in de vingers, zegt Arentsen. Het bedrijf is zeer goed ingevoerd in de wetten en normen en is daardoor in staat bedrijven voor een verkeerde keuze te behoeden. “Steeds meer geauditeerde bedrijven kloppen bij ons aan. Als ze bijvoorbeeld leidingmarkeringen moeten plaatsen, bekijken wij samen hoe zij hieraan kunnen voldoen. In dit advies zit mijn passie. Ik vind het enorm leuk om met mensen die connectie te maken en hen te helpen met mijn expertise.”

KLEUR

Arentsen geeft een voorbeeld: “In Nederland is er een norm voor het markeren van leidingen. Daarnaast is er sinds kort een internationale norm bijgekomen. Dat zorgt soms voor ruis, want wij komen bedrijven tegen die denken dat de oude norm niet meer geldt. Dat is niet waar; de normen zijn allebei van kracht. Het zijn geen wetten, maar ze beschrijven hoe je de leidingmarkering zou kunnen doen. Wij adviseren dit op te volgen. Neem bijvoorbeeld de kleur op een leiding. Het is wel zo duidelijk wanneer twee verschillende raffinaderijen de kleur geel voor (aard)gas gebruikten” Het gebruik van leidingmarkeringen biedt de operations-afdeling van een plant duidelijkheid, benadrukt hij. Met name bij het opstarten van een nieuwe fabriek en turnarounds, waarbij veel contractors op de site aan het werk zijn. Toch merkt hij dat bedrijven soms tegen de investering aan hikken en ervoor kiezen zelf een printer aan te schaffen. “Die zelf geprinte stickers kun je door je operators erop laten plakken, maar vaak is de kleurstelling niet juist of worden verouderde of niet goed uitgevoerde symbolen/pictogrammen gebruikt. Het loont gewoon om ons advies in te winnen.”

NICHE

Arentsen laat een foto zien van een deur, waarop een bont palet aan stickers is geplakt. Hij somt op: “Helm verplicht, roken verboden, opslag gevaarlijke goederen. Sommige stickers zijn wel tien jaar oud of bladderen af. Dergelijke foto’s duiken regelmatig op. Dan kan je toch beter een paar tientjes uitgeven om alle veiligheidsinformatie netjes op één bord te plaatsen?” Hij merkt dat auditerende BRZO-bedrijven er steeds dichter op zitten. “Ze willen stappen zetten en kijken niet op een dubbeltje. Langzaam gaat het de goede kant op, maar we zijn er nog niet.” De bij A Signs & Safety aanwezige kennis is ook voor grote bedrijven een welkome aanvulling, vindt hij. De daar werkzame veiligheidskundigen weten veelal onvoldoende van zijn vakgebied, wat een niche is. “Laat ons helpen. Gebruik onze kennis. Dat gebeurt nog te weinig. Of het tot een project komt, is helemaal niet belangrijk. Wel dat het veiligheidsniveau naar een hoger plan wordt getrokken. Daaraan willen wij graag een bijdrage leveren.”

JAARCONGRES INDUSTRIËLE VEILIGHEID

A Signs & Safety is partner van het Jaarcongres Industriële Veiligheid, dat op 30 juni in Den Bosch wordt gehouden. “Wij zullen daar onze producten tonen. Daarnaast gaan wij graag het gesprek aan met bezoekers. Ons doel is een rol te spelen in het verbeteren van de veiligheid rond procesinstallaties”, zegt Marnix Arentsen van het bedrijf.

Petra Postma uit Hengelo bedacht nieuwe pictogrammen voor veiliger nooduitgangen

Dat gebouwen goed toegankelijk moeten zijn voor mindervaliden is geen discussiepunt. Maar dat gehandicapten ook snel naar buiten kunnen bij nood is geen uitgemaakte zaak. De Hengelose Petra Postma maakt daar korte metten mee.

Iedereen kent het groene bordje ‘nooduitgang’, met dat rennende poppetje. Er komt nu landelijk ook een officieel bordje met zo’n poppetje in een rolstoel, dat gehandicapten de weg wijst naar een goede nooduitgang. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft hiervoor haar goedkeuring gegeven. In 2022 wordt het opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit. Ook het Europees Parlement heeft hiervoor interesse.

En dat is te danken aan Petra Postma, die sinds 2013 in een rolstoel zit. Zij heeft het nieuwe picto-gram ontworpen en is daarna de politiek achter de broek gaan zitten. De bestaande situatie rond nooduitgangen is voor mensen ‘die niet-zelfredzaam zijn onveilig’, was haar boodschap. Met succes dus. „Ik ben er trots op.”

Nooduitgang met een wenteltrap

De Twentse ondervond die onveiligheid aan den lijve. Nooduitgangen die uitkomen op wenteltrappen. Uitgangen die uitkomen op zachte zandpaden, of moeilijk begaanbare taluds. Het is maar een greep. „Er wordt nog onvoldoende over nagedacht. Hotelkamers voor mindervaliden zitten zelden op de begane grond. Dan zit je op drie hoog en het brandalarm gaat. En dan? Mensen zeggen: ‘ja, maar de brandweer is er zo’. Ik heb alle respect voor de brandweer. Maar wanneer zijn ze er, dat weet je niet.”

Elkaar in de weg lopen

Het gaat er bovendien niet alleen om, dat nooduitgangen vaak niet geschikt zijn voor gehandicapten. De mensen die slecht ter been zijn kunnen ook in de weg zitten bij een nooduitgang. „Als je niet snel weg kunt, zorg je voor een opstopping voor alle anderen. Met alle risico’s van dien. Het allerbeste zou het zijn als er gescheiden nooduitgangen zijn. Één voor gewoon lopende mensen en één voor de mensen die niet zelfredzaam zijn.”

Nadat Postma in een rolstoel kwam, richtte ze in 2015 het bedrijf KTG-Solutions op, dat keurmerken geeft aan bedrijven en instellingen die goed toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. „Ik wilde mensen wakker schudden, dat iedereen dezelfde kansen moet hebben en dat de toegankelijkheid van een gebouw daarbij van belang is.”

Persoonlijke tik

Door haar persoonlijke eigen ervaringen en door de inspecties die ze met haar bedrijf deed, stuitte ze keer op keer op onveilige nooduitgangen. Ze liet het er niet bij zitten. „Dat is ergens wel een tik van mij. Ook toen ik nog kon lopen, keek ik altijd in gebouwen waar de nooduitgang zat en hoe ik daar naar toe kon. Sinds ik in een rolstoel zit, is het een nog grotere tik.” Petra heeft het nieuwe pictogram zelf gemaakt. Het voldoet aan alle wettelijke NEN 3011- en ISO 7010-normen. Die zien toe op de omvang, kleur en vormgeving, zodat er door het hele land een eenduidig bord wordt gebruikt. Postma kon niet zo maar een leuk rolstoelpoppetje gebruiken. „Na vier ontwerpen waar ik zelf ook tevreden over was had ik het qua vorm voor elkaar. Ik ben er heel trots op.”

Het nieuwe pictogram vluchtwegaanduiding wordt in 2022 opgenomen in de NEN 3011/ISO 7010 en in het Bouwbesluit 2022. Het pictogram moet wettelijk gezien op de juiste plaatsen in uw panden worden geplaatst. Namelijk bij de vluchtwegen en nooduitgangen die daadwerkelijk toegankelijk zijn voor niet zelfredzame personen, ouderen en minder valide mensen.

Een leidingmarkeringsproject in volle gang (volgens de nieuwe ISO20560-1)!

Wij mogen bij PPG in Tiel het leidingmarkeringsproject volgens de hagelnieuwe ISO 20560-1 norm uitvoeren met onze ervaren monteurs.

Na enkele weken onderweg zijn de 1e delen afgeleverd. Bij PPG worden 7 verschillende soorten coatings gemaakt voor de blikjes, die de frisdrankproducenten gebruiken. Een BRZO-plichtige locatie, omdat er vele soorten chemicaliën gebruikt worden. Er is vanzelfsprekend al een hoog veiligheidsbesef en wij zijn dan ook verheugd dat AS & S mag helpen om de veiligheid nog verder te verhogen. Wij danken PPG voor het vertrouwen.

Uitleg over de NEN 3050 en de ISO 20560

Leidingen markeren na komst nieuwe ISO-norm nu volledig anders ?

 

NEEN….. Er is nogal wat verwarring ontstaan over de nieuwe ISO 20560-1 norm voor het op de juiste wijze markeren van leidingen. Moeten wij nu alles vervangen ? Welke norm moet ik nu volgen (de NEN 3050 of deze nieuwe norm) ? Afijn veel onduidelijkheden, maar heel graag probeer ik het uit te leggen.

 

Sinds 1972 bestaat de NEN 3050:  “Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties en aan boord van schepen”. Door de vele leidingen en de specifieke inhoud (en het gevaar ervan), ontstond er behoefte om aan te geven welk medium door welke leiding stroomt. Niet alleen handig voor operations, maar ook vanuit veiligheid een belangrijk aandachtpunt. Deze behoefte werd alleen maar groter door de steeds meer ingewikkelde installaties, meer internationale medewerkers en de teruglopende groottes van de ploegen. Om deze leidingen op een goede wijze te markeren, werd er een best practice op papier gezet, zodat iedereen daar zijn voordeel mee kon doen.

 

Toen in 1992 de EG kwam met een verplichting (EC 92/58) om alle bovengrondse pijpleidingen te voorzien van o.a. een pijl voor de stromingsrichting en het gebruik van pictogrammen om de specifieke gevaren te communiceren, ontstond een grotere waardering voor deze Nederlandse norm. De norm geeft houvast en ook de kleuren voor de aanduiding van de mediumsoort (o.a. groen is een waterleiding, blauw is een luchtleiding en geel geeft aan dat een gas door de leiding stroomt) worden geadopteerd door de industrie. De leveranciers van deze leidingmarkeringen promoten het en mede daardoor ontstond in 99% van de Nederlandse industrie de acceptatie.

 

Voor alle duidelijkheid: de EG verplicht slechts aanduiding van de stromingsrichting en het gebruik van pictogrammen als communicatie van de potentiële gevaren van een medium. Deze verplichting begon ook in Nederland te gelden na de publicatie in de Staatscourant. De NEN 3050 is daarbij SLECHTS een hulpmiddel, maar maakt de NEN 3050 daarbij dus nog geen wet. Met andere woorden: je moet voldoen aan de EG 92/58 (sinds 2014 gewijzigd in de EU 2014/27 vanwege de komst van de GHS), maar hoe jij dat doet, dat mag je zelf weten. De NEN 3050 kan gevolgd worden, maar je mag het ook anders doen, mits je altijd voldoet aan de Europese richtlijn. Het woord richtlijn impliceert een mate van vrijblijvendheid, echter dat is hierbij NIET het geval, want er wordt op gehandhaafd en zeker bij de BRZO-pichtige bedrijven let het Ministerie SZW hier steeds meer op).

 

Er bestond echter 1 groot nadeel. Ieder land had zijn eigen best practice norm geschreven (Duitsland had de DIN 2403 geadopteerd, Frankrijk en Engeland hadden hun eigen NFX en BS opgesteld). En deze waren met name bij de gebruikte kleuren sterk afwijkend van elkaar (in Duitsland worden stoomleidingen met rood aangeduid, terwijl dat in Nederland rood de kleur is voor brandblusleidingen).

 

Deze verschillen maakten de wens naar een internationale norm en daar is de afgelopen jaren door velen hard aan gewerkt. De grote verschillen zorgden natuurlijk voor een turbulente totstandkoming. Welnu het is gelukt: de ISO 20560-1. Deze norm heeft precies dezelfde status als de NEN 3050: best practice norm die je MAG volgen, maar het heeft geen wettelijke status en kan dus niet afgedwongen worden. Het is een hulpmiddel !!!!! En een garantie dat als je de norm volgt, dat je ook voldoet aan de EU-richtlijn. Dus is jouw installatie voorzien van de juiste uitvoering van leidingmarkeringen (het dient te voldoen aan de EU 2014/27), dan mag je dus op dezelfde voet doorgaan en hoef je niets te veranderen. Ga je morgen een nieuwe installatie bouwen, dan adviseren wij om de nieuwe norm te volgen, maar mag je ook nog steeds een eigen norm toepassen of tot in lengte van dagen de “oude” NEN 3050 blijven volgen. Als je maar voldoet aan de wetgeving.

 

Er komt overigens ook nog een ISO 20560-2 en deze gaat in dezelfde lijn verder, maar gaat specifiek over het voorzien van markeringen op (opslag-)tanks.

 

Zijn er vragen en/of opmerkingen m.b.t. deze uitleg, ik verneem het heel graag !

Lockout Tagout

Wij leveren A-kwaliteit Master Lock materialen in de gehele Benelux. Mogen wij jou assisteren bij alle Lockout en Tagout vragen? Wij helpen graag, niet alleen bij het leveren van de juiste toebehoren, maar helpen ook graag bij het opstellen van de juiste procedures. Neem gerust contact met ons op! 

Shirt sponsor

Ook voor aankomend voetbalseizoen mogen wij met trots vermelden de shirtsponsor te zijn van JO17-1 en JO19-1 bij sportclub Groessen. 

,

Tagnummering

Deze lasergraveringen hebben wij mogen leveren aan een gewaardeerde klant, maar wij kunnen deze ook m.b.v. P & ID’s monteren bij jou.

Alle afmetingen, materiaalsoorten en aantallen mogelijk !

 

Vakantie

Waar wij het afgelopen jaar onze medewerkers de hele wereld over zagen vliegen, blijven wij dit jaar lekker dichtbij huis. Wij wensen iedereen ondanks de beperkingen toch een hele fijne zomervakantie ! AS & S blijft gewoon geopend en wij zijn dus bereikbaar en helpen jullie graag.