Petra Postma uit Hengelo bedacht nieuwe pictogrammen voor veiliger nooduitgangen

Dat gebouwen goed toegankelijk moeten zijn voor mindervaliden is geen discussiepunt. Maar dat gehandicapten ook snel naar buiten kunnen bij nood is geen uitgemaakte zaak. De Hengelose Petra Postma maakt daar korte metten mee.

Iedereen kent het groene bordje ‘nooduitgang’, met dat rennende poppetje. Er komt nu landelijk ook een officieel bordje met zo’n poppetje in een rolstoel, dat gehandicapten de weg wijst naar een goede nooduitgang. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft hiervoor haar goedkeuring gegeven. In 2022 wordt het opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit. Ook het Europees Parlement heeft hiervoor interesse.

En dat is te danken aan Petra Postma, die sinds 2013 in een rolstoel zit. Zij heeft het nieuwe picto-gram ontworpen en is daarna de politiek achter de broek gaan zitten. De bestaande situatie rond nooduitgangen is voor mensen ‘die niet-zelfredzaam zijn onveilig’, was haar boodschap. Met succes dus. „Ik ben er trots op.”

Nooduitgang met een wenteltrap

De Twentse ondervond die onveiligheid aan den lijve. Nooduitgangen die uitkomen op wenteltrappen. Uitgangen die uitkomen op zachte zandpaden, of moeilijk begaanbare taluds. Het is maar een greep. „Er wordt nog onvoldoende over nagedacht. Hotelkamers voor mindervaliden zitten zelden op de begane grond. Dan zit je op drie hoog en het brandalarm gaat. En dan? Mensen zeggen: ‘ja, maar de brandweer is er zo’. Ik heb alle respect voor de brandweer. Maar wanneer zijn ze er, dat weet je niet.”

Elkaar in de weg lopen

Het gaat er bovendien niet alleen om, dat nooduitgangen vaak niet geschikt zijn voor gehandicapten. De mensen die slecht ter been zijn kunnen ook in de weg zitten bij een nooduitgang. „Als je niet snel weg kunt, zorg je voor een opstopping voor alle anderen. Met alle risico’s van dien. Het allerbeste zou het zijn als er gescheiden nooduitgangen zijn. Één voor gewoon lopende mensen en één voor de mensen die niet zelfredzaam zijn.”

Nadat Postma in een rolstoel kwam, richtte ze in 2015 het bedrijf KTG-Solutions op, dat keurmerken geeft aan bedrijven en instellingen die goed toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. „Ik wilde mensen wakker schudden, dat iedereen dezelfde kansen moet hebben en dat de toegankelijkheid van een gebouw daarbij van belang is.”

Persoonlijke tik

Door haar persoonlijke eigen ervaringen en door de inspecties die ze met haar bedrijf deed, stuitte ze keer op keer op onveilige nooduitgangen. Ze liet het er niet bij zitten. „Dat is ergens wel een tik van mij. Ook toen ik nog kon lopen, keek ik altijd in gebouwen waar de nooduitgang zat en hoe ik daar naar toe kon. Sinds ik in een rolstoel zit, is het een nog grotere tik.” Petra heeft het nieuwe pictogram zelf gemaakt. Het voldoet aan alle wettelijke NEN 3011- en ISO 7010-normen. Die zien toe op de omvang, kleur en vormgeving, zodat er door het hele land een eenduidig bord wordt gebruikt. Postma kon niet zo maar een leuk rolstoelpoppetje gebruiken. „Na vier ontwerpen waar ik zelf ook tevreden over was had ik het qua vorm voor elkaar. Ik ben er heel trots op.”

Het nieuwe pictogram vluchtwegaanduiding wordt in 2022 opgenomen in de NEN 3011/ISO 7010 en in het Bouwbesluit 2022. Het pictogram moet wettelijk gezien op de juiste plaatsen in uw panden worden geplaatst. Namelijk bij de vluchtwegen en nooduitgangen die daadwerkelijk toegankelijk zijn voor niet zelfredzame personen, ouderen en minder valide mensen.

Een leidingmarkeringsproject in volle gang (volgens de nieuwe ISO20560-1)!

Wij mogen bij PPG in Tiel het leidingmarkeringsproject volgens de hagelnieuwe ISO 20560-1 norm uitvoeren met onze ervaren monteurs.

Na enkele weken onderweg zijn de 1e delen afgeleverd. Bij PPG worden 7 verschillende soorten coatings gemaakt voor de blikjes, die de frisdrankproducenten gebruiken. Een BRZO-plichtige locatie, omdat er vele soorten chemicaliën gebruikt worden. Er is vanzelfsprekend al een hoog veiligheidsbesef en wij zijn dan ook verheugd dat AS & S mag helpen om de veiligheid nog verder te verhogen. Wij danken PPG voor het vertrouwen.

Uitleg over de NEN 3050 en de ISO 20560

Leidingen markeren na komst nieuwe ISO-norm nu volledig anders ?

 

NEEN….. Er is nogal wat verwarring ontstaan over de nieuwe ISO 20560-1 norm voor het op de juiste wijze markeren van leidingen. Moeten wij nu alles vervangen ? Welke norm moet ik nu volgen (de NEN 3050 of deze nieuwe norm) ? Afijn veel onduidelijkheden, maar heel graag probeer ik het uit te leggen.

 

Sinds 1972 bestaat de NEN 3050:  “Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties en aan boord van schepen”. Door de vele leidingen en de specifieke inhoud (en het gevaar ervan), ontstond er behoefte om aan te geven welk medium door welke leiding stroomt. Niet alleen handig voor operations, maar ook vanuit veiligheid een belangrijk aandachtpunt. Deze behoefte werd alleen maar groter door de steeds meer ingewikkelde installaties, meer internationale medewerkers en de teruglopende groottes van de ploegen. Om deze leidingen op een goede wijze te markeren, werd er een best practice op papier gezet, zodat iedereen daar zijn voordeel mee kon doen.

 

Toen in 1992 de EG kwam met een verplichting (EC 92/58) om alle bovengrondse pijpleidingen te voorzien van o.a. een pijl voor de stromingsrichting en het gebruik van pictogrammen om de specifieke gevaren te communiceren, ontstond een grotere waardering voor deze Nederlandse norm. De norm geeft houvast en ook de kleuren voor de aanduiding van de mediumsoort (o.a. groen is een waterleiding, blauw is een luchtleiding en geel geeft aan dat een gas door de leiding stroomt) worden geadopteerd door de industrie. De leveranciers van deze leidingmarkeringen promoten het en mede daardoor ontstond in 99% van de Nederlandse industrie de acceptatie.

 

Voor alle duidelijkheid: de EG verplicht slechts aanduiding van de stromingsrichting en het gebruik van pictogrammen als communicatie van de potentiële gevaren van een medium. Deze verplichting begon ook in Nederland te gelden na de publicatie in de Staatscourant. De NEN 3050 is daarbij SLECHTS een hulpmiddel, maar maakt de NEN 3050 daarbij dus nog geen wet. Met andere woorden: je moet voldoen aan de EG 92/58 (sinds 2014 gewijzigd in de EU 2014/27 vanwege de komst van de GHS), maar hoe jij dat doet, dat mag je zelf weten. De NEN 3050 kan gevolgd worden, maar je mag het ook anders doen, mits je altijd voldoet aan de Europese richtlijn. Het woord richtlijn impliceert een mate van vrijblijvendheid, echter dat is hierbij NIET het geval, want er wordt op gehandhaafd en zeker bij de BRZO-pichtige bedrijven let het Ministerie SZW hier steeds meer op).

 

Er bestond echter 1 groot nadeel. Ieder land had zijn eigen best practice norm geschreven (Duitsland had de DIN 2403 geadopteerd, Frankrijk en Engeland hadden hun eigen NFX en BS opgesteld). En deze waren met name bij de gebruikte kleuren sterk afwijkend van elkaar (in Duitsland worden stoomleidingen met rood aangeduid, terwijl dat in Nederland rood de kleur is voor brandblusleidingen).

 

Deze verschillen maakten de wens naar een internationale norm en daar is de afgelopen jaren door velen hard aan gewerkt. De grote verschillen zorgden natuurlijk voor een turbulente totstandkoming. Welnu het is gelukt: de ISO 20560-1. Deze norm heeft precies dezelfde status als de NEN 3050: best practice norm die je MAG volgen, maar het heeft geen wettelijke status en kan dus niet afgedwongen worden. Het is een hulpmiddel !!!!! En een garantie dat als je de norm volgt, dat je ook voldoet aan de EU-richtlijn. Dus is jouw installatie voorzien van de juiste uitvoering van leidingmarkeringen (het dient te voldoen aan de EU 2014/27), dan mag je dus op dezelfde voet doorgaan en hoef je niets te veranderen. Ga je morgen een nieuwe installatie bouwen, dan adviseren wij om de nieuwe norm te volgen, maar mag je ook nog steeds een eigen norm toepassen of tot in lengte van dagen de “oude” NEN 3050 blijven volgen. Als je maar voldoet aan de wetgeving.

 

Er komt overigens ook nog een ISO 20560-2 en deze gaat in dezelfde lijn verder, maar gaat specifiek over het voorzien van markeringen op (opslag-)tanks.

 

Zijn er vragen en/of opmerkingen m.b.t. deze uitleg, ik verneem het heel graag !

Lockout Tagout

Wij leveren A-kwaliteit Master Lock materialen in de gehele Benelux. Mogen wij jou assisteren bij alle Lockout en Tagout vragen? Wij helpen graag, niet alleen bij het leveren van de juiste toebehoren, maar helpen ook graag bij het opstellen van de juiste procedures. Neem gerust contact met ons op! 

Shirt sponsor

Ook voor aankomend voetbalseizoen mogen wij met trots vermelden de shirtsponsor te zijn van JO17-1 en JO19-1 bij sportclub Groessen. 

,

Tagnummering

Deze lasergraveringen hebben wij mogen leveren aan een gewaardeerde klant, maar wij kunnen deze ook m.b.v. P & ID’s monteren bij jou.

Alle afmetingen, materiaalsoorten en aantallen mogelijk !

 

Vakantie

Waar wij het afgelopen jaar onze medewerkers de hele wereld over zagen vliegen, blijven wij dit jaar lekker dichtbij huis. Wij wensen iedereen ondanks de beperkingen toch een hele fijne zomervakantie ! AS & S blijft gewoon geopend en wij zijn dus bereikbaar en helpen jullie graag.

 

Gratis poster!

je kunt deze poster met alle genormaliseerde veiligheidspictogrammen in Nederland ontvangen door te mailen naar arentsen@as-s.nl

Leuke feedback!

Wij vinden het erg leuk om positieve reacties te ontvangen. Natuurlijk willen wij ook onze verbeterpunten horen, dan kunnen wij hier aan werken!

heb jij je stem al laten horen? klik hier om feedback achter te laten.