Update

 

Leidingen en tanks markeren na komst nieuwe ISO-norm nu volledig anders ?

Op 1 oktober 2020 werd de nieuwe ISO 20560-1 gepubliceerd en sindsdien is er enige verwarring, echter het is niet zo heel erg gecompliceerd, namelijk: het markeren van leidingen moet voldoen aan de EU 2014/27 (als opvolger van de EG 92/58), maar hoe jij dat doet, dat mag je zelf weten. De ISO 20560-1 of de NEN 3050 (uit 1972) kan gevolgd worden, maar je mag het ook anders doen (middels een eigen norm), mits je altijd minimaal voldoet aan deze Europese richtlijn. Het woord richtlijn impliceert overigens een mate van vrijblijvendheid, echter dat is hierbij niet het geval, want reeds vanaf de publicatie in de Staatscourant wordt er reeds vaak op gehandhaafd.

In de afgelopen 2 jaar merken wij, dat het in de praktijk betekent, dat bedrijven, die nu willen beginnen met leidingmarkeringen of een nieuwbouw hebben gebouwd, vaak de nieuwe norm gebruiken, echter als een bedrijf in het verleden al begonnen is met de identificatie van de leidingen conform de NEN 3050, dan gaan de bedrijven hiermee verder, om grote investeringen te voorkomen en duidelijkheid te behouden vanwege de gewenning. Maar …. beide normen kunnen dus gevolgd worden, mits het niet door elkaar wordt gebruikt op 1 locatie en voldoende is uitgevoerd en aldus voldoet aan de EU-regels. Lees ook gerust in onze nieuwsrubriek het artikel van 15 oktober 2020 hierover of bel of mail ons gerust voor verdere uitleg.

Nu de ISO 20560-1 alweer 2 jaar actief is, volgt binnenkort deel 2, namelijk de ISO 20560-2: Veiligheidsinformatie voor de inhoud van pijpleidingen en tanks – Deel 2: Tanks.

Tanks, vaten en andere opslaginstallaties, die gevaarlijke stoffen bevatten, moeten vanuit wetgeving worden voorzien van identificatie. De nu op handen zijnde norm is bijna definitief en zal begin volgend jaar gepubliceerd gaan worden. De norm beschrijft hoe de markeringen voor tanks worden vormgegeven en uit welke elementen deze bestaat. De kleuren voor de verschillende mediums, zoals beschreven in deel 1, komen ook terug op de tanks, zodat daar een meer duidelijk en uniform beeld uit ontstaat.

De ISO 20560-2 beschrijft naast het gebruik van de verplichte GHS/CLP pictogrammen en de in de ISO 7010 omschreven veiligheidspictogrammen ook de mediumbenaming. Daarnaast wordt ook het tanknummer en de capaciteit van de tank zichtbaar op de tank. Ook het toepassen van internationale identificatie methodes van (gevaarlijke) stoffen maakt onderdeel uit van de nieuwe tankidentificatie, zoals de NFPA gevarendiamant en de UN (stofnummer) / GeVi (Gevaren Identificatie nummer). Deze UN / GeVi en de NFPA bieden hulpdiensten veel informatie over de eigenschappen van de opgeslagen stoffen in de tanks. Dus het volgen van deze nieuwe norm wordt zeer aanbevolen door ons, maar als de huidige tanksignalisatie voldoet aan de EU-richtlijn, dan hoef je dit nu niet plots te vernieuwen.

Wil jij meer informatie of eens vrijblijvend bespreken wat A Signs & Safety kan betekenen, dan bel of mail ons gerust. AS & S kan van A tot Z de signalisatie uit handen nemen en volledig voor u conform de richtlijn en normen uitvoeren.