Lockout Tagout (Try out)

LOTOTO

Wat is LOTOTO?

Elk jaar gebeuren er duizenden ongevallen die te voorkomen zijn met Lockout Tagout. Dit gebeurd vaak tijdens het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan industriele machines en apparatuur. De meeste van die ongevallen zijn toe te schrijven aan niet uitgeschakelde krachtbronnen. Een goed Lockout Tagout systeem helpt zulke ongevallen te voorkomen. Bekijk de filmpjes voor de mogelijkheden of download de uitgebreide catalogus. Zie ook de site van Masterlock.

LOTOTO is een belangrijke veiligheidspraktijk, waarbij de energie wordt afgesloten van stroomkringen en kleppen, extreme temperaturen geneutraliseerd worden en bewegende onderdelen vergrendeld worden, zodat er geen gevaarlijke energie vrijkomt tijdens interventies op machines. Op die manier kunnen uw werknemers hun taken zo veilig mogelijk uitvoeren en blijft uw productie efficiënt verlopen.

Waarom LOTOTO ?

Het gebruik van LOTOTO is essentieel voor de veiligheid van werknemers die bij apparatuur en machines werken tijdens onderhoud.

De voordelen van LOTOTO

Na het behandelen van alle aspecten, heeft het gebruiken van LOTOTO-programma’s de meeste kans op succes. Dit houd in, dat instructieprocedures, opleiding voor medewerkers, de juiste producten en continue verbeteringen allemaal binnen de scope van uw LOTOTO-project zitten. Bij het ondernemen van deze acties kunt u enorme voordelen realiseren voor uw organisatie. Denk hierbij o.a. aan: veiligheid (voorkom heftige incidenten, letsels en dodelijke ongevallen), economisch (lagere verzekeringskosten en minder tijdverlies) en hogere productiviteit (minder ongevallen die leiden tot het stilstaan van machines).

Stappen voor het gebruik van LOTOTO

Volgens ons zijn er 6 belangrijke elementen om de LOTOTO-veiligheid goed vast te leggen en ze als basis te gebruiken voor consistente verbeteringen. Een typisch LOTOTO-programma bevat creatie, actualisatie en onderhoud van machine-specifieke procedures, uitrustingslijsten en hiërarchieën, energiecontrolepunten, opleiding en planning. Volgens ons zijn dit de belangrijkste stappen:

 1. Het opstellen van een LOTOTO-policy.
 2. Machine-specifieke procedures opstellen
 3. Energie-isolatiepunten identificeren

Gevaarlijke energie waarvoor LOTOTO het perfecte controlemiddel is:

 • Mechanisch
 • Elektrisch
 • Hydraulisch
 • Pneumatisch
 • Thermisch
 • Gravitatie
 • Opgeslagen energie
 • Uitrusting dat kan vallen
 • Hete oppervlakken & stoffen
 • Vloeibare & gasvormige chemicaliën
 1. Opleiding

Er zijn 3 gradaties van betrokken mensen bij LOTOTO:

Geautoriseerd: vergrendelen van machines en apparatuur door werknemers voor  onderhoudsbeurten.

Betrokken: het gebruiken van machines waaraan onderhoudswerken worden uitgevoerd en niet zelf machines of apparatuur vergrendelen.

Overige: werknemers die de machines niet gebruiken, maar zich in de buurt bevinden hiervan.

 1. Voorzie de juiste LOTOTO-tools.
 2. Duurzaamheid.

Wetten en regelgeving

LOTOTO maakt veiligere machine-interventies mogelijk en maakt dat uw bedrijf conform de ARBO-regelgeving kan werken. Hieronder vindt u een overzicht van relevante wetgeving waarin LOTOTO expliciet wordt vermeld of waarin wordt verwezen naar de isolatie of vergrendeling van de machines tijdens interventies.

Internationaal

 • ISO 14118: voorkoming van onbedoeld starten. Een machine in de UIT-stand houden, terwijl er zich personen in gevarenzones bevinden.
 • IEC 60204: Elektrische veiligheid van machines: geldt voor de toepassing van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische uitrustingen en systemen voor machines, die tijdens het werken niet in de hand worden vastgehouden.

Europese Unie

 • EU-richtlijn 89/655: minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik van arbeidsmiddelen op het werk.
 • EN 1037: Norm voor de uitschakeling van de energietoevoer naar machines om het onbedoeld in werking stellen van machines te voorkomen.
 • Richtlijn 89/655/EEG: Veiligheidsvoorschriften om werknemers te beschermen tijdens het onderhoud van industriële uitrustingen.