ISO 20560 Leiding- & tankmarkeringen

A Signs & Safety / Nieuws / ISO 20560 leiding- tankmarkeringen

 

Niet alleen wettelijk verplicht, maar ook nog eens een extra houvast voor operationele medewerkers: identificatie van de inhoud van leidingsystemen en opslagtanks in de industrie, (petro-)chemie en de maritieme en offshore markt. Het voorkomt misverstanden tijdens operationele en onderhoudswerkzaamheden en draagt daarmee bij aan de veiligheid. Een nadeel is echter, dat er verschillende nationale en internationale normen voor het markeren van leidingen en tanks zijn en niet één systeem, waardoor je minder herkenning zult hebben. Welnu: de nieuwe ISO 20560 norm komt eraan en gaat gelden in zowel alle landen, maar ook in alle industrie-facetten. De huidige verwachting is dat de ISO 20560 in midden 2020 gepubliceerd gaat worden. De nieuwe norm heeft een sterke basis, want in totaal 9 landen is er actief meegewerkt bij de ontwikkeling van deze nieuwe standaard.

De technische commissies van de ISO (Internationale Organisatie voor Normalisatie) probeert standaarden te ontwikkelen om de symbolen die in werkomgevingen voorkomen. De ISO/TC 145 houdt zich bezig met veiligheidsidentificatie in alle facetten. De voornaamste taak van de werkgroep 6 is de ontwikkeling van de nieuwe norm ISO 20560-1 “Veiligheidsinformatie voor de inhoud van leidingsystemen en tanks – Deel 1 Leidingsystemen” en de ISO 20560-2 “Veiligheidsinformatie voor de inhoud van leidingsystemen en tanks – Deel 2 Tankmarkeringen”.

Deze nieuwe standaard voor het markeren van leidingen en opslagtanks is de allereerste in zijn soort en geldt wereldwijd. De nagestreefde eenduidigheid van de (grafische) vormgeving, de gekozen kleur-aanduidingen en het lay out van de verzamelde veiligheidsinformatie zal zorgen voor een uniform geheel. Dit komt dan weer ten goede aan de herkenbaarheid en (internationaal) begrip.

Inmiddels zijn wij al begonnen met het voorzien van de 1e projecten op basis van deze nieuwe standaard. Foto’s gaan zeker nog volgen !!

Wilt u ook al meer informatie over deze nieuwe norm of direct al eens praten over een offerte voor de levering en/of montage van deze nieuwe vorm van de leiding- en/of tankmarkering voor uw locatie? Neem dan graag eens contact met ons op.