Leidingmarkering

 

Wat is een leidingmarkering?

Leidingmarkering of een leidingmerker wordt toegepast om (gevaarlijke) stoffen in leidingen aan te geven. Hiermee bereik je dat er geen misverstanden kunnen ontstaan bij operators of mensen in en rond een installatie. Tijdens werkzaamheden zorgt leidingmarkering ook voor veiligheid door inzicht te geven in de installatie en de verschillende aanwezige mediums.

A Signs & Safety heeft inmiddels jarenlange ervaring in het aanbrengen van leidingmarkering in (petro)chemische-, offshore- en o.a. waterzuiveringsinstallaties. Onze monteurs bepalen volledig zelfstandig aan de hand van P&ID’s zelf waar leidingmarkering nodig is conform de norm en de wetgeving. Zij kunnen tijdens werkzaamheden de P&ID’s gelijk controleren om ervoor te zorgen dat u beschikt over de meest actuele informatie.

Tijdens de montage van leidingmarkering is het van een groot belang om meerdere aspecten in ogenschouw te nemen. Duurzaamheid, overzichtelijk en conform de wet en norm zijn de belangrijkste struikelblokken, die wij vaak tegenkomen. Wij helpen graag om de beste materiaalkeuze te maken en kennen alle tips & tricks om de montage zo uit te voeren, dat u en voldoet en dit ook zo lang als mogelijk doet.

Bij jouw aanvraag voor leidingmarkeringen komen wij ter plaatse samen beoordelen wat wettelijk verplicht, maar óók wat wenselijk is. Door niet alleen leidingen met gevaarlijke stoffen, maar ook utiliteitsleidingen te markeren wordt het hele proces duidelijk en daardoor inzichtelijk. Incidenten worden voorkomen, doordat vanwege het ontbreken van ongemarkeerde leidingen er geen twijfel meer is of deze wel of geen gevaarlijke stoffen bevatten. Immers óók onder druk staande stoom- of luchtleidingen vormen risico’s. Of wat te denken van een waterleiding in de buurt bij hoogspanning. Leidingmarkering wordt uitgevoerd conform de norm of jullie eigen systeem.

 

Wetgeving leidingmarkering

Het Globally Harmonized System (GHS) is het uniforme, wereldwijde systeem voor de etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarlijke eigenschappen die op opslagen en leidingen dienen te worden aangebracht. Het markeren van leidingen en tanks zijn wettelijke verplichtingen vanuit de EU 92-58 en de EU 2014/27 en ook de Arbeidsomstandighedenregeling Artikel 8.12, 8.13 en 8.14 (Nederland) en het Koninklijk Besluit B.S. 19.9.1997 – Artikel 10 (België).

 

(Inter)nationale normen

Leidingmarkering bevat altijd de kleurcode voor het soort medium (conform NEN 3050 of de ISO 20560-1 of eventueel een eigen systeem van kleurenidentificatie), de stromingsrichting(en), de juiste GHS gevarensymbolen en teksten die het medium omschrijven en vanuit elke positie leesbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat het medium en eventuele risico’s in één oogopslag herkend zullen worden.     

Door het gebruik van hoogwaardige materialen, een juiste wijze van de montage en de GHS symboliek zijn uw leidingmarkeringen tevens toekomstbestendig. Wij garanderen dat je voldoet aan   de wetgeving !